Garanti


  • Garantier i entrepriseforhold – en selvfølge til potensielt besvær

    Garantier i entrepriseforhold – en selvfølge til potensielt besvær

    Entreprisekontrakter gjelder ofte store verdier. Ved kontraktsbrudd kan de økonomiske følger bli store, og av denne grunn er det behov for garantier som balanserer partenes risiko i prosjektet. Både etter Norsk Standards kontrakter for utførelsesentrepriser (NS 8405) og totalentrepriser (NS 8407) plikter både byggherre og entreprenør å stille garantier som sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser. Tilsvarende […]

    Les mer


Søk