forsyningssektoren


  • Nye anskaffelsesregler – viktige endringer i forsyningssektoren

    Nye anskaffelsesregler – viktige endringer i forsyningssektoren

    Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om innkjøp innen forsyningssektorene (vann, energi, transport og post) som trer i kraft ved nyttår. Den største nyheten for sektorene er at statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter igjen blir underlagt forsyningsforskriften når de gjør innkjøp til forsyningsaktiviteter. Dette betyr store endringer for hvilke kontrakter som må lyses ut, og hvilke prosedyrer som er tilgjengelige.

    Les mer


Søk