forsyningsforskriften


 • Nye anskaffelsesregler – viktige endringer i forsyningssektoren

  Nye anskaffelsesregler – viktige endringer i forsyningssektoren

  Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om innkjøp innen forsyningssektorene (vann, energi, transport og post) som trer i kraft ved nyttår. Den største nyheten for sektorene er at statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter igjen blir underlagt forsyningsforskriften når de gjør innkjøp til forsyningsaktiviteter. Dette betyr store endringer for hvilke kontrakter som må lyses ut, og hvilke prosedyrer som er tilgjengelige.

  Les mer
 • Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

  Etter at Stortinget i juni vedtok en ny lov om offentlige anskaffelser, har regjeringen nå kunngjort tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I tillegg til oppdaterte regler innenfor såkalt klassisk sektor og forsyningssektoren, er det innført en ny forskrift om konsesjonskontrakter. Planlagt ikrafttredelse for de nye reglene er 1. januar 2017.

  Les mer
 • ,

  Kraftprodusenter er nå unntatt fra anskaffelsesregelverket

  ESA har innvilget fritak fra reglene om offentlige anskaffelser for kraftprodusenter i Norge. Unntaket gjelder produksjon og grossistsalg. Kontrakter som inngås for å utøve slike aktiviteter kan nå inngås uten at det gjennomføres konkurranse i tråd med forsyningsforskriften. Vedtaket som ble fattet den 22. mai fremkom etter en søknad fra norske kraftprodusenter. Muligheten til å […]

  Les mer

Søk