All posts tagged forskrift

Strengere krav til boligbygging

Nye byggekrav fra myndighetene vil i fremtiden sannsynligvis påvirke prisen på nye boliger betydelig i årene som kommer. Boligprodusentenes forening har foretatt et anslag av merkostnadene, og konkluderer med at […]