All posts tagged forhold i grunnen

Totalentreprenørens plikt til å undersøke forhold i grunnen

Totalentreprisestandarden NS 8407 pkt. 23.1 oppstiller plikt for totalentreprenøren til å innhente opplysninger om forhold i grunnen, blant annet ved henvendelse til det offentlige. Vi har kontaktet de største kommunene […]