All posts tagged flystøy

Flystøy – et hinder for planlagte utbyggingsprosjekter

Bergens Tidende har i en artikkelserie den siste tiden satt fokus på konsekvensene av økt støy fra helikopter- og flytrafikk. Avinors prognoser for trafikkøkning ved norske lufthavner viser at svært […]