All posts tagged ex tunc

Heving

Heving innebærer at den som har bestilt en ytelse (kreditor) bringer leverandørens (debitors) forpliktelser til opphør. Grunnvilkåret for å heve en kontrakt, er at det foreligger ”vesentlig kontraktsbrudd”