Ex nunc


  • Heving

    Heving innebærer at den som har bestilt en ytelse (kreditor) bringer leverandørens (debitors) forpliktelser til opphør. Grunnvilkåret for å heve en kontrakt, er at det foreligger ”vesentlig kontraktsbrudd”

    Les mer: Heving

Søk