entrepriserett


 • Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema
  , ,

  Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema

  Etter innføringen av Det Europeiske Egenerklæringsskjemaet (ESPD) som verktøy for å forenkle anskaffelsesprosessene, har det oppstått flere spørsmål om håndtering av tilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte, eller der leverandørene misforstår fremgangsmåten for utfylling av skjemaet. Et eget spørsmål er om det er tillatt å åpne for ettersending dersom leverandøren ikke har levert skjemaet i tide. Dette spørsmålet har KOFA nylig tatt stilling til for første gang.

  Les mer
 • Ny Høyesterettsdom om tolkning av standardkontrakter
  ,

  Ny Høyesterettsdom om tolkning av standardkontrakter

  I juni avsa Høyesterett en dom med prinsipielle uttalelser om kontraktstolkning i profesjonelle avtaleforhold. Den konkrete saken gjaldt tolkning av en avtale basert på en standardkontrakt for leie av næringsbygg, men dommen vil også ha betydning ved bruk av byggebransjens standardkontrakter.

  Les mer
 • Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder
  ,

  Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder

  Høyesterett avsa 20. mai 2014 dom (HR-2014-1021) i en sak mellom en maskinentreprenør og en kommune om forståelsen av en enhetspriskontrakt med regulerbare mengder. Spørsmålet i saken var om entreprenøren hadde rett til å kreve erstatning som følge av at utførte mengder ble betydelig lavere enn det som var stipulert i kontrakten. Kontrakten var basert […]

  Les mer
 • NYTT ANSKAFFELSESDIREKTIV OM BYTTE AV ENTREPRENØR I PROSJEKTER ETTER OFFENTLIGE ANBUDSKONKURRANSER

  NYTT ANSKAFFELSESDIREKTIV OM BYTTE AV ENTREPRENØR I PROSJEKTER ETTER OFFENTLIGE ANBUDSKONKURRANSER

  Bytte av leverandør/entreprenør i kontraktsforhold inngått etter offentlige anbudskonkurranser har til nå som utgangspunkt utgjort en såkalt vesentlig endring som krever ny konkurranse med kunngjøring. Dette følger blant annet av EU-domstolen avgjørelse i pressetext-saken (C-454/06). I norsk rett har Klagenemnda for offentlige anskaffelser gitt uttrykk for det samme, blant annet i Nødnett-saken (KOFA sak 2011/259): […]

  Les mer
 • Forum for bygg- og anleggsrett
  ,

  Forum for bygg- og anleggsrett

  Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare: OSLO Forum nr. 1: Taktisk prising, 10. mars 2014 Forum nr. 2: Rekkefølgebestemmelser, 29. april 2014 Forum nr. 3: Rådgiveransvar, 3. juni 2014   TRONDHEIM Forum nr. 1: Taktisk prising, 6. mars 2014 Forum nr. 2: Rekkefølgebestemmelser, 29. april 2014 Forum nr. 3: […]

  Les mer
 • Ny studie av beste praksis i prosjektledelse

  Ny studie av beste praksis i prosjektledelse

  En ny studie fra NTNU gjennomgår forskning på beste praksis ved prosjektledelse i byggenæringen. Studien tar for seg forskning fra fem sentrale forskningsmiljøer, og kartlegger de viktigste trekkene som kjennetegner fremragende prosjektledelse. På bakgrunn av studien foreslår ekspertene en rekke tiltak for å bedre prosessene i norsk byggenæring: – Økt fokus på samarbeid. Det bør […]

  Les mer
 • Forum for bygg- og anleggsrett: Erfaringer fra Langemyhr-saken
  , , ,

  Forum for bygg- og anleggsrett: Erfaringer fra Langemyhr-saken

  Langemyhr-saken var fjorårets lengste og mest omtalte sak i grensefeltet entrepriserett og strafferett. Langemyhr og hans selskap ble etter fire års hardkjør frifunnet av Oslo tingrett i januar i år for tiltalen som gjaldt bedrageri mot Oslo kommune. Langemyhr ble utsatt for sterke anklager fra Oslo kommune, politianmeldt og utestengt fra arbeidsplassene. Kontraktene ble hevet […]

  Les mer

Søk