enhetspriser


  • Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder
    ,

    Enhetspriskontrakter – reduksjon i regulerbare mengder

    Høyesterett avsa 20. mai 2014 dom (HR-2014-1021) i en sak mellom en maskinentreprenør og en kommune om forståelsen av en enhetspriskontrakt med regulerbare mengder. Spørsmålet i saken var om entreprenøren hadde rett til å kreve erstatning som følge av at utførte mengder ble betydelig lavere enn det som var stipulert i kontrakten. Kontrakten var basert […]

    Les mer


Søk