energimerkingsdirektivet


  • Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen
    ,

    Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen

    EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at den norske ordningen bryter med EUs energimerkingsdirektiv. ESA truer med å bringe saken inn for EFTA-domstolen hvis ikke Norge endrer ordningen. Den norske ordningen ble innført i juli 2010 og har til formål å sikre at folk skal få informasjon som gjør det mulig å sammenligne boligers energieffektivitet. I det […]

    Les mer


Søk