All posts tagged Energimerking

Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at den norske ordningen bryter med EUs energimerkingsdirektiv. ESA truer med å bringe saken inn for EFTA-domstolen hvis ikke Norge endrer ordningen. Den norske ordningen ble […]

Nye krav til energimerking av yrkesbygg

Fra 1. juli 2010 blir energiattest obligatorisk for alle som skal leie ut yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 m2
skal alltid ha en gyldig energiattest, uavhengig av om bygget leies ut, selges eller benyttes på andre måter. Det er byggets eier som er ansvarlig for at energiattest oppnås innen fristens utløp.