energiattest


  • ,

    Nye krav til energimerking av yrkesbygg

    Fra 1. juli 2010 blir energiattest obligatorisk for alle som skal leie ut yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha en gyldig energiattest, uavhengig av om bygget leies ut, selges eller benyttes på andre måter. Det er byggets eier som er ansvarlig for at energiattest oppnås innen fristens utløp.

    Les mer


Søk