Endringer


  • Oppgjørsreglene når byggherren bestiller endringsarbeid

    Oppgjørsreglene når byggherren bestiller endringsarbeid

    Ikke sjelden oppstår situasjonen der byggherren bestiller et endringsarbeide, entreprenøren utfører arbeidet, men partene blir ikke enige om oppgjøret. Denne situasjon reguleres nå ganske detaljert i de nye standarder. Jeg vil nedenfor benytte NS 8405 som utgangspunkt etter de justeringene som ble gjort i oktober 2008. Tilsvarende bestemmelse i NS 8406 angis i en parentes. […]

    Les mer


Søk