endring


  • Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

    Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

    Revisjonen oppdaterer veiledningen i henhold til gjeldende lovverk, kvalitetssikrer innholdet mot NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, og retter opp feil og misforståelser. Illustrasjoner og eksempler er også forbedret fra tidligere utgaver. Enkelte steder gir den nye utgaven mer utfyllende veiledning enn tidligere utgaver og har også med flere illustrasjoner. Veiledningen følger hovedsakelig samme inndeling […]

    Les mer


Søk