All posts tagged Eierseksjon

Mer effektiv eiendomsutvikling: forenkling av lovverket for seksjonssameier

Forenkling, forbedring og fornying. Det er essensen i regjeringens ønske i arbeidet med ny eierseksjonslov, i følge kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.