EFTA-domstolen


 • Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

  Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

  EFTA-domstolen gjør det lettere for næringslivet å kreve erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I en rådgivende uttalelse 31. oktober 2017 i sak E-16/16 fastslår domstolen noe som bryter med tidligere praksis i Norge. Det kreves ikke lenger at oppdragsgiver har begått en «vesentlig feil» for at en leverandør som har blitt ulovlig forbigått skal bli tilkjent erstatning for tapt fortjeneste, altså fortjenesten leverandøren ville ha oppnådd under kontrakten.

  Les mer
 • Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

  Krav om lokal godkjenning er i strid med EØS-reglene

  Plan- og  bygningslovens krav om godkjenning for såkalt lokal ansvarsrett er ikke i samsvar med Norges forpliktelser etter tjenestedirektivet. EFTAs overvåkningsorgan ESA ber Norge om å melde fra om endringer av lovverket innen to måneder.   For å kunne påta seg visse typer byggeoppdrag i Norge må et foretak søke kommunen om lokal ansvarsrett. Søknaden […]

  Les mer
 • Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen
  ,

  Energimerkingsordningen kan havne i EFTA-domstolen

  EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at den norske ordningen bryter med EUs energimerkingsdirektiv. ESA truer med å bringe saken inn for EFTA-domstolen hvis ikke Norge endrer ordningen. Den norske ordningen ble innført i juli 2010 og har til formål å sikre at folk skal få informasjon som gjør det mulig å sammenligne boligers energieffektivitet. I det […]

  Les mer

Søk