All posts tagged Dokumentavgift

På tide å bite i det sure dokumentavgiftseplet?

Ved tinglysning av et eiendomserverv påløper det både tinglysningsgebyr og dokumentavgift. Plikten til å betale dokumentavgift utløses ved tingslysning av et dokument som overfører hjemmel til fast eiendom.