direkteanskaffelse


  • Streng KOFA-avgjørelse om eneleverandørunntaket

    Streng KOFA-avgjørelse om eneleverandørunntaket

    Mange offentlige kontrakter inngås uten forutgående konkurranse fordi oppdragsgiveren mener at det kun er én leverandør i markedet som kan levere det oppdragsgiveren skal ha. Anskaffelsesregelverket gir en viss åpning for slike direkteanskaffelser etter det såkalte eneleverandørunntaket. Det er imidlertid ikke klart når vilkårene for unntaket er oppfylte, og konsekvensene er alvorlige om man bommer.

    Les mer


Søk