DiBK


 • Rapport viser at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av uavhengig kontroll

  Rapport viser at det er ulik praksis og forståelse for gjennomføring av uavhengig kontroll

  En undersøkelse utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet viser at et flertall av foretakene mener uavhengig kontroll fungerer etter intensjonen, men undersøkelsen avdekker også ulik praksis for gjennomføring av kontrollen.

  Les mer
 • Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

  Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

  Denne uken sender Direktoratet for byggkvalitet ut et rapporteringsskjema for tidsavgrenset tilsyn til kommunene.   Bakgrunn for rapporteringen Fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014 har det vært krav om at energibruk og universell utforming skulle inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder. Etter utløpet av 2014 skal kommunene rapportere til direktoratet om gjennomførte tilsyn i perioden. […]

  Les mer
 • Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Veiledningen ”Grad av utnytting” er oppdatert til nytt regelverk

  Revisjonen oppdaterer veiledningen i henhold til gjeldende lovverk, kvalitetssikrer innholdet mot NS 3940:2012 Areal- og volumberegninger av bygninger, og retter opp feil og misforståelser. Illustrasjoner og eksempler er også forbedret fra tidligere utgaver. Enkelte steder gir den nye utgaven mer utfyllende veiledning enn tidligere utgaver og har også med flere illustrasjoner. Veiledningen følger hovedsakelig samme inndeling […]

  Les mer
 • Nytt samarbeid om byggeregler
  ,

  Nytt samarbeid om byggeregler

  Sentrale organisasjoner i byggenæringen har inngått en samarbeidsavtale for å vurdere konsekvenser av nye byggeregler. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) inngikk 4. november en samarbeidsavtale med BNL, EBA, Norsk Teknologi, Norsk Eiendom, Arkitektbedriftene, Boligprodusentenes forening, Byggevareindustrien og Rådgivende Ingeniørers forening. Samarbeidsavtalen kalles Indeksbygg og skal vurdere konsekvenser av nye byggeregler. De siste årene har det vært mange debatter […]

  Les mer

Søk