byggeforsikrift


  • Standard for kontroll av byggearbeider er satt på vent

    Standard for kontroll av byggearbeider er satt på vent

    Det har vært planlagt å utarbeide en standard som skal oppfylle byggeforsikriftenes krav til gjennomføring av uavhengig kontroll, slik at forsikriftenes krav kan anses ivaretatt når standarden følges. Den nye NS 8450 skulle beskrive de kontrollene som det er forventet skal utføres, – som en del av kvalitetssikringen i et byggeprosjekt. Ikrafttredelsen av reglene om obligatorisk […]

    Les mer


Søk