All posts tagged bygg- og anlegg

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp terskelverdiene for offentlige anskaffelser. Justeringen har grunnlag i EU-kommisjonens endringer av EØS-terskelverdiene. Slike endringer skjer annen hvert år med grunnlag i valutakursene.

Forum for bygg- og anleggsrett

Dato og tema for vårens Forum for bygg- og anleggsrett er klare: OSLO Forum nr. 1: Taktisk prising, 10. mars 2014 Forum nr. 2: Rekkefølgebestemmelser, 29. april 2014 Forum nr. […]

Fortsatt vekst i bygg- og anleggsbransjen!

Strukturstatistikken for anleggsbransjen fra 2011 er nå klar og den viser at bygge- og anleggsvirksomheten har fortsatte å øke i 2011. Omsetningen i 2011 var tilbake på et nivå høyere […]