All posts tagged BFJR 607

Entreprenørens rettigheter ved forsinkelser som følge av KOFA-klage

I følge Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (BFJR) må det som hovedregel være byggherrens risiko dersom en delentreprenør må vente på å komme i gang som følge av brudd på reglene for offentlige anskaffelser, KOFA-klage og ny anbudsrunde for en tilgrensende entreprise som følge av det.