avvisningsplikt


  • Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema
    , ,

    Offentlige anskaffelser: KOFA-avgjørelse om ettersending av ESPD-skjema

    Etter innføringen av Det Europeiske Egenerklæringsskjemaet (ESPD) som verktøy for å forenkle anskaffelsesprosessene, har det oppstått flere spørsmål om håndtering av tilfeller der oppdragsgiver ikke bruker skjemaet på riktig måte, eller der leverandørene misforstår fremgangsmåten for utfylling av skjemaet. Et eget spørsmål er om det er tillatt å åpne for ettersending dersom leverandøren ikke har levert skjemaet i tide. Dette spørsmålet har KOFA nylig tatt stilling til for første gang.

    Les mer


Søk