All posts tagged avlysning

Ny dom om kravet til saklig grunn for avlysning av konkurranse

I en ny dom fra Eidsivating lagmannsrett er det slått fast at en feil fra en offentlig oppdragsgivers side bare vil være grunn til avlysning av konkurransen dersom det er sannsynliggjort at feilen, som en nærliggende mulighet, kan ha hatt betydning konkurransens utfall.

KOFA-avgjørelse om klagefrist

I KOFAs sak 2011/103 slo KOFA fast at klagefristen i klagenemndforskriftens § 6 også gjelder i konkurranser som blir avlyst. Saken relaterte seg til Os kommunes konkurranse om bygging av […]

Fagseminar – offentlige anskaffelser

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har gleden av å invitere til nytt fagseminar i Bergen onsdag den 21. september 2011. Program: 11.45:  Registrering og servering av kaffe 12.00: Håndtering av feil i […]