All posts tagged avløpsnettet

Ny Høyesterettsdom kan føre til intensivert vedlikehold av avløpsnettet

Høyesterett har i en ny dom slått fast at norske kommuner har ansvaret for vannskader som oppstår som følge av dårlig vedlikeholdt ledningsnett. Kostnadene som oppstår ved slike skader kan […]