All posts tagged avdragsbetaling

Ny dom: Avdragsbetaling foreldes dag for dag

Høyesterett har lagt til grunn at avdragsbetaling i entrepriseforhold foreldes suksessivt etter hvert som retten til å kreve betaling oppstår. Høyesterett har avsagt en ny dom (12.11.2013) vedrørende foreldelse i […]