Avbestillingsgebyr


  • ,

    Avbestillingsgebyr ved avbestilling av bolig under oppføring

    Da bustadoppføringsloven trådte i kraft 1. juli 1998, ble forbrukerkjøpere gitt en lovfestet rett til å avbestille kjøp av bolig under oppføring før overtakelse. Bustadoppføringsloven § 54 oppstiller i den forbindelse en adgang for forbrukeren og entreprenøren til å avtale at forbrukeren i et slikt tilfelle skal betale et avtalt avbestillingsgebyr i stedet for en […]

    Les mer


Søk