All posts tagged arealplan

Plankrav til besvær

Utbygging, ombygging og bruk av fast eiendom er regulert gjennom det som kan synes som et intrikat kommunalt regelverk av kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Dette regelverket revideres kontinuerlig og er […]

Flystøy – et hinder for planlagte utbyggingsprosjekter

Bergens Tidende har i en artikkelserie den siste tiden satt fokus på konsekvensene av økt støy fra helikopter- og flytrafikk. Avinors prognoser for trafikkøkning ved norske lufthavner viser at svært […]