Ansvarsforsikring


  • Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

    Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

    På bakgrunn av en konkret sak og et foredrag jeg nylig hørte, fant jeg grunn til å undersøke overnevnte nærmere. Entreprenørens ansvarsområder er 1)oppfyllelse av kontraktsarbeidet, 2)ansvar ovenfor oppdragsgivers eiendom og/eller person og 3)ansvar overfor tredjemann, dvs. personer og ting som ikke har noe med kontraktsarbeidet å gjøre. Det første av disse områder vil aldri være dekket av entreprenørens ansvarsforsikring, og omtales derfor ikke i denne artikkel.

    Les mer


Søk