All posts tagged ansvarlig foretak

Høyesterett: Mislighold av ansvarsrett = erstatningsansvar

I en ny avgjørelse har Høyesterett fastslått man kan fremme sine mangelskrav mot foretak som har påtatt seg ansvaret for utførelse/kontroll overfor bygningsmyndighetene.

Leiligheter

Endring i søknadsreglene for våtromsarbeid i eksisterende bygg

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har varslet en endring i reglene knyttet til søknadsplikt for våtromsarbeid i eksisterende bygg. Bakgrunnen for endringen er at kravet om å benytte ansvarlig […]