Ansvar


 • Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser

  Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser

  I utgangspunktet er det totalentreprenøren som har all prosjektering. Ofte har imidlertid også byggherren prosjektert deler av prosjektet før entreprenøren ble engasjert. Noen ganger overtar entreprenøren den prosjekterende og også risikoen for det han har utført for byggherren før kontraktsinngåelse. Dette skaper ulike og uoversiktlige ansvarsforhold. Det følger av hovedprinsippet om funksjonsfordeling at byggherren i […]

  Les mer
 • Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

  Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

  På bakgrunn av en konkret sak og et foredrag jeg nylig hørte, fant jeg grunn til å undersøke overnevnte nærmere. Entreprenørens ansvarsområder er 1)oppfyllelse av kontraktsarbeidet, 2)ansvar ovenfor oppdragsgivers eiendom og/eller person og 3)ansvar overfor tredjemann, dvs. personer og ting som ikke har noe med kontraktsarbeidet å gjøre. Det første av disse områder vil aldri være dekket av entreprenørens ansvarsforsikring, og omtales derfor ikke i denne artikkel.

  Les mer

Søk