All posts tagged Ansvar

Ansvar for byggherrens prosjektering i totalentrepriser

I utgangspunktet er det totalentreprenøren som har all prosjektering. Ofte har imidlertid også byggherren prosjektert deler av prosjektet før entreprenøren ble engasjert. Noen ganger overtar entreprenøren den prosjekterende og også […]

Er ansvarsforsikring for bygge- og anleggsbransjen dekkende?

På bakgrunn av en konkret sak og et foredrag jeg nylig hørte, fant jeg grunn til å undersøke overnevnte nærmere.

Entreprenørens ansvarsområder er 1)oppfyllelse av kontraktsarbeidet, 2)ansvar ovenfor oppdragsgivers eiendom og/eller person og 3)ansvar overfor tredjemann, dvs. personer og ting som ikke har noe med kontraktsarbeidet å gjøre. Det første av disse områder vil aldri være dekket av entreprenørens ansvarsforsikring, og omtales derfor ikke i denne artikkel.