anskaffelser


 • Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

  Offentlige anskaffelser: Lettere å kreve erstatning for regelbrudd

  EFTA-domstolen gjør det lettere for næringslivet å kreve erstatning for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. I en rådgivende uttalelse 31. oktober 2017 i sak E-16/16 fastslår domstolen noe som bryter med tidligere praksis i Norge. Det kreves ikke lenger at oppdragsgiver har begått en «vesentlig feil» for at en leverandør som har blitt ulovlig forbigått skal bli tilkjent erstatning for tapt fortjeneste, altså fortjenesten leverandøren ville ha oppnådd under kontrakten.

  Les mer
 • Nye anskaffelsesregler – problematisk avvisningsbestemmelse

  Nye anskaffelsesregler – problematisk avvisningsbestemmelse

  Etter den nye anskaffelsesforskriften har oppdragsgiver rett til å avvise tilbud som «overstiger oppdragsgiverens budsjett som er dokumentert fastsatt før iverksettelse av konkurransen» (§ 24-8). Den eneste uttrykkelige betingelsen er knyttet til tidspunktet for fastsettelse av budsjettet. Det betyr at bestemmelsen tilsynelatende er anvendelig uavhengig av om budsjettet er gjort kjent for tilbyderne i konkurransegrunnlaget. Følgen av dette er at leverandører risikerer å bli avvist basert på et grunnlag leverandøren ikke hadde noen forutsetning for å vite om på forhånd.

  Les mer
 • Nye anskaffelsesregler – viktig nytt egenerklæringsskjema (ESPD)

  Nye anskaffelsesregler – viktig nytt egenerklæringsskjema (ESPD)

  Alle som skal kunngjøre offentlige kontrakter, og som skal delta i konkurranser om slike kontrakter, må forberede seg på et nytt system når det gjelder kvalifikasjonskrav, og hvordan oppfyllelsen av dem skal dokumenteres.

  Les mer
 • Nye anskaffelsesregler – viktige endringer i forsyningssektoren

  Nye anskaffelsesregler – viktige endringer i forsyningssektoren

  Regjeringen har vedtatt en ny forskrift om innkjøp innen forsyningssektorene (vann, energi, transport og post) som trer i kraft ved nyttår. Den største nyheten for sektorene er at statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter igjen blir underlagt forsyningsforskriften når de gjør innkjøp til forsyningsaktiviteter. Dette betyr store endringer for hvilke kontrakter som må lyses ut, og hvilke prosedyrer som er tilgjengelige.

  Les mer
 • Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

  Etter at Stortinget i juni vedtok en ny lov om offentlige anskaffelser, har regjeringen nå kunngjort tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I tillegg til oppdaterte regler innenfor såkalt klassisk sektor og forsyningssektoren, er det innført en ny forskrift om konsesjonskontrakter. Planlagt ikrafttredelse for de nye reglene er 1. januar 2017.

  Les mer
 • Offentlige anskaffelser – negativ kontraktsinteresse
  ,

  Offentlige anskaffelser – negativ kontraktsinteresse

  Mange synes nesten å tro at dersom KOFA finner feil ved gjennomføring av en anbudskonkurranse betyr det at de forbigåtte leverandørene automatisk har krav på erstatning for negativ kontraktsinteresse. Slik er det selvsagt ikke. En nylig avsagt dom fra Bergen tingrett (08.07.11) er et tydelig eksempel på det. Saken gjaldt en anbudskonkurranse om kjøp av […]

  Les mer

Søk