anbudssamarbeid


  • Konkurransetilsynet gikk på ny smell i retten
    ,

    Konkurransetilsynet gikk på ny smell i retten

    Frostating lagmannsrett har nå avsagt dom i anbudssamarbeidssaken mot de to entreprenørselskapene Gran & Ekran AS og Grunnarbeid AS. Selskapene ble ilagt store gebyrer av Konkurransetilsynet for ulovlig anbudssamarbeid i forbindelse med Steinkjer kommunes konkurranse om rehabilitering av broer. Gebyrene som var i millionklassen ble anket til tingretten. Tingretten ga tilsynet fullt medhold og opprettholdt gebyrene. Lagmannsretten har nå […]

    Les mer


Søk