AF


  • Arbeidsfellesskap

    Arbeidsfellesskap

    Arbeidsfellesskap (AF) er en kjent modell fra store infrastruktur- og veiprosjekter, men kan også brukes i mindre prosjekter hvor en entreprenør ikke har kapasitet alene. Formålet med AF kan være å øke kapasitet, redusere den enkeltes risiko eller samle ulik fagkompetanse.

    Les mer: Arbeidsfellesskap

Søk