2011/103


  • ,

    KOFA-avgjørelse om klagefrist

    I KOFAs sak 2011/103 slo KOFA fast at klagefristen i klagenemndforskriftens § 6 også gjelder i konkurranser som blir avlyst. Saken relaterte seg til Os kommunes konkurranse om bygging av ny brannstasjon. Konkurranse ble kunngjort to ganger, men begge konkurransene ble avlyst. Den første med begrunnelsen at det ikke var grunnlag for å sammenligne tilbudene […]

    Les mer


Søk