Store veiprosjekter i offentlig-privat-samarbeid (OPS) de kommende årene

20 Jan 2017

Et offentlig-privat-samarbeid (OPS) innebærer at en privat entreprenør har hele ansvaret for finansiering, prosjektering, utbygging, drift- og vedlikehold av et prosjekt, for eksempel i en periode på 20-30 år.

Som Statens vegvesen skriver på sine nettsider mener regjeringen at slike OPS-samarbeid er hensiktsmessige. Samferdselsesdepartementet har derfor bedt Statens vegvesen om å forberede tre nye OPS-prosjekter som beskrevet i proposisjon til Stortinget (Prop. 1 S (2014-2015)) og i melding til Stortinget «På rett vei – Reformer i veisektoren» (Meld. St. 25 (2014-2015). Prosjektene er omtalt i grunnlagsdokumentet til ny Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Meldingen til Stortinget skal etter planen legges frem våren 2017. De antatt største prosjektene de kommende årene er følgende:

  • Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark fylke. Antatt investering er NOK 3,5 – 4 mrd. Dette er prosjektet som først kommer på markedet. Prekvalifisering starter etter planen i løpet av 1. kvartal, og prosjektet blir trolig den største anleggskontrakten i Norge i 2017.
  • Rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland fylke. Antatt investering er NOK 7,5 – 8,5 mrd.
  • E10/rv. 85 Tjeldsynd – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og Troms fylke. Antatt investering er NOK 6-7 mrd.

Våre entrepriserettsadvokater har spesialkompetanse innen OPS. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Om forfatteren

Jardar Bruun Teigen
Jardar Bruun Teigen Jardar Bruun-Teigen er advokatfullmektig ved Steenstrup Stordranges kontor i Bergen. Jardar er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg, og arbeider særlig med spørsmål innenfor entreprise, fast eiendom og offentlige anskaffelser.

Comments are closed.