,

Statsbudsjettet rammer byggebransjen: Slutt på skattefradrag for tap på datterselskaper

Mange entreprenører har gjennomført utbyggingsprosjekter i datterselskaper, såkalte single purpose selskaper. Dette gir redusert risiko for prosjektresultatet.

Ordningen har dessuten vært skattemessig gunstig: Har prosjektet gått med underskudd, har morselskapet har kunnet fått fradrag for tapet med skattemessig virkning. Har prosjektet gitt overskudd, har morselskapet kunnet ta det til inntekt som skattefritt utbytte.

Denne ordningen blir det slutt på – med umiddelbar virkning. Det foreslås at endringen trer i kraft fra 6. oktober 2011.

Forslaget vil gjelde for lån fra alle selskaper som omfattes av fritaksmetoden. Ordningen foreslås også å omfatte deltakerlignede selskaper som har gitt lån.

Låntaker må være et selskap hvor eierandelene omfattes av fritaksmetoden.

De nærmere enkelthetene i reglene vil bli innarbeidet i en forskrift. Forslaget vil bli sendt på høring for senere vedtakelse.

Begrunnelsen for forslaget er at et morselskap som i dag kan kreve fradrag for tap på fordring i et datterselskap, ikke trenger å skatte for inntekt fra virksomheten i datterselskapet. Tap og inntekt behandles altså skattemessig ulikt. Formålet med forslaget er å motvirke dette slik at tap ikke blir fradragsberettiget når inntekt ikke er skattepliktig.

Skrevet av gjesteblogger: Rolf Bech-Sørensen