Standard Norge/Standard Online – vårens kurs i Tromsø

SANDS samarbeider med Standard Norge/Standard Online. Våre advokater Tor Anthon Christiansen, Tor André Farsund Ulsted og Eirik Birkelund holder jevnlig kurs innenfor bygg, anlegg og entreprise. I Tromsø skal Eirik Birkelund holde 4 kurs våren 2019:

27. mars: NS 8405 og NS 8406 (dagskurs)
NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge. På dette dagskurset får du frisket opp din grunnleggende kunnskap om NS 8405 og NS8406.

28. mars: NS 8407 – Totalentreprise (dagskurs)
På dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, og det trekkes paralleller til tilsvarende bestemmelser i NS 3431. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet, og gir deg innføring i en viktig standard.

11. april: NS 3420 – Praktisk bruk og rettspraksis (dagskurs) 
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen.

14. og 15. mai: NS 8407 – Totalentreprise (todagerskurs)
Standard Online tilbyr nå et spennende todagers fordypningskurs i totalentrepriser basert på NS 8407. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. Dette gir deg som benytter totalentrepriser i det daglige en ekstra grundig gjennomgang av standarden for totalentrepriser.

Eirik Birkelund er advokat og partner ved SANDS’ kontor i Tromsø. Han er tilknyttet firmaets markedsgruppe for bygg og anlegg. Birkelund har erfaring med kontraktsutforming, forhandlinger og tvisteløsning for både ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler, herunder vedrørende kjøp og salg av fast eiendom, leie av fast eiendom, entreprise, offentlige anskaffelser og andre kontraktsrettslige tvister. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS.

Mer informasjon om kursene samt link til påmelding finnes på Standard.no: https://www.standard.no/kurs-og-arrangementer/oversikt-over-alle-kurs-i-regi-av-standard-online/

 

Om forfatteren

Eirik Birkelund
Eirik Birkelund Eirik Birkelund fast advokat og partner ved vårt kontor i Tromsø. Birkelund er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg, og arbeider særlig med spørsmål innenfor entreprise, fast eiendom og generell kontraktsrett.

Leave a Comment