Standard for kontroll av byggearbeider er satt på vent

Det har vært planlagt å utarbeide en standard som skal oppfylle byggeforsikriftenes krav til gjennomføring av uavhengig kontroll, slik at forsikriftenes krav kan anses ivaretatt når standarden følges. Den nye NS 8450 skulle beskrive de kontrollene som det er forventet skal utføres, – som en del av kvalitetssikringen i et byggeprosjekt. Ikrafttredelsen av reglene om obligatorisk uavhengig kontroll i Byggesaksforskriften (SAK 10) har tidligere blitt utsatt til 1. juli 2012.

Administrerende direktør i Standard Norge, Trine Tveter, uttaler at årsaken til at arbeidet med den nye standarden er satt på vent skyldes at viktige aktører har trukkes seg fra arbeidet, og at det nå må vurderes nærmere om og eventuelt når det er grunnlag for fortsette arbeidet med ny NS 8450.

Statens bygningstekniske etat fokuserer nå på å ferdigstille et opplæringsprogram og en veileder for uavhengig kontroll i nært samarbeid med byggenæringen.

Les mer på http://www.standard.no/no/Nyheter-og-produkter/Nyhetsarkiv/Bygg-anlegg-og-eiendom/2011/Standard-for-kontroll-av-byggearbeider-pa-vent/ og http://www.vvsaktuelt.no/xp/pub/hovedmeny/varme_og_energi/575025