Seminar om “Plunder og heft”

10 Oct 2014

I seks byer vil SANDS Advokatfirma DA i løpet av oktober avholde frokostseminar om "plunder og heft" i byggebransjen.

Som kjent kan entreprenørens økte utgifter som følge av nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid føre til krav om vederlagsjustering, dersom utgiftene skyldes byggherrens forhold. Det er dette som på byggeplass- og juristsjargongen kalles “plunder og heft.”

På seminaret tar vi for oss når slike krav kan oppstå, og hvordan det bør avgrenses mot andre typer vederlagskrav. Denne type krav er ofte vanskelig å beregne og dokumentere, hvilket vil bli behandlet på seminaret. I tillegg kommer den obligatoriske varslingsproblematikken.

Seminaret holdes til følgende tidspunkt:

  • Ålesund: 3. oktober
  • Tønsberg: 14. oktober
  • Bergen: 17. oktober
  • Oslo: 21. oktober
  • Trondheim: 21. oktober
  • Tromsø: 21. oktober

Ingen seminaravgift. Påmelding kan skje til entreprise@sands.no

 

 

Om forfatteren

Alf Johan Knag
Alf Johan Knag Alf Johan Knag leder SANDS’ avdeling for entrepriserett (bygg og anlegg), i tillegg til å være medlem av selskapets styre. Han er rangert i både Legal 500 og Chambers & Partners som ekspert innen entrepriserett (Construction). Knag er spesialisert innen kontraktsrett for bygg- og anleggssektoren, og representerer en rekke av næringens viktigste aktører. Han bistår ved risikoanalyser, prosjektplanlegging, utarbeidelse av entreprisemodeller og kontrakter. Han gir råd i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, og bistår under sluttoppgjør, samt ved mekling, oppmannssaker og prosedyre for domstolene. Knag er en meget erfaren kursleder og foreleser for bygg- og anleggsbransjen. Han har i en årrekke hatt ansvar for flere faste kurs om norske standardkontrakter og kontraktsmodeller, for bransjeorganisasjoner og andre kursarrangører. Han har også utviklet SANDS’ Prosjektlederskole, beregnet for prosjekt- og anleggsledere i BA-næringen. Han deltok dessuten ved stiftelsen av Entrepriserettsforeningen i Bergen, og ledet foreningen i dens første 10 år (2003-2013). Link til CV.

Comments are closed.