Seminar i Tønsberg om offentlige anskaffelser

Torsdag 14. april arrangeres det fagseminar om offentlige anskaffelser ved vårt Tønsberg-kontor. Følg med for oppdatering om nærmere tidspunkt og registrering.