,

Revidert statsbudsjett 2014: med kommentarer fra SANDS Advokatfirma DA

Skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA kommenterer det reviderte statsbudsjettet for 2014.

Skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA har tidligere kommentert Regjeringen Stoltenberg sitt budsjettforslag på skattesiden. Med de betydelige endringer som Regjeringen Solberg er kommet med, så fryder skattegruppen i SANDS Advokatfirma DA seg over å kommentere disse også. Trykk her for å lese kommentarene.

Finansminister Siv Jensen la i dag frem endrings- og tilleggsforslagene til skattevedtak for 2014. Endringer var ventet, men forventningene har vært moderate all den tid Regjeringen har hatt begrenset tid. Det som ble lagt frem i dag overgår nok allikevel forventningene til de første borgerlige skatteendringene. Blåfargen er tydelig i forslagene.

For bygg- og anleggsbransjen kan det være verdt å merke seg at Regjeringen opprettholder forslaget om å innføre startavskrivning for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d, hvilket innebærer en avskrivningssats på 30 % i det året driftsmidlet i saldogruppen kjøpes. Deretter blir avskrivningssatsen på ordinære 20 %. Regjeringen varsler en bredere gjennomgang av avskrivningsreglene i lys av verdifall på driftsmidlene.

Trykk her for å lese nyhetsbrevet fra skattegruppen.