Revidert statsbudsjett 2014: med kommentarer fra Steenstrup Stordrange

Skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange kommenterer det reviderte statsbudsjettet for 2014. Skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har tidligere kommentert Regjeringen Stoltenberg sitt budsjettforslag på skattesiden. Med de betydelige endringer som […]

Skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange kommenterer det reviderte statsbudsjettet for 2014.

Skattegruppen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har tidligere kommentert Regjeringen Stoltenberg sitt budsjettforslag på skattesiden. Med de betydelige endringer som Regjeringen Solberg er kommet med, så fryder skattegruppen i Steenstrup Stordrange seg over å kommentere disse også. Trykk her for å lese kommentarene.

Finansminister Siv Jensen la i dag frem endrings- og tilleggsforslagene til skattevedtak for 2014. Endringer var ventet, men forventningene har vært moderate all den tid Regjeringen har hatt begrenset tid. Det som ble lagt frem i dag overgår nok allikevel forventningene til de første borgerlige skatteendringene. Blåfargen er tydelig i forslagene.

For bygg- og anleggsbransjen kan det være verdt å merke seg at Regjeringen opprettholder forslaget om å innføre startavskrivning for maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe d, hvilket innebærer en avskrivningssats på 30 % i det året driftsmidlet i saldogruppen kjøpes. Deretter blir avskrivningssatsen på ordinære 20 %. Regjeringen varsler en bredere gjennomgang av avskrivningsreglene i lys av verdifall på driftsmidlene.

Trykk her for å lese nyhetsbrevet fra skattegruppen.

Om forfatteren

Andreas Tangen Grøstad
Andreas Tangen Grøstad Andreas Tangen Grøstad er advokat ved vårt kontor i Oslo, og er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg. Andreas arbeider særlig med spørsmål innenfor entreprise og fast eiendom, samt generell kontraktsrett.

Leave a Comment