Rapportering av tidsavgrenset tilsyn

Denne uken sender Direktoratet for byggkvalitet ut et rapporteringsskjema for tidsavgrenset tilsyn til kommunene.

 

Bakgrunn for rapporteringen

Fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014 har det vært krav om at energibruk og universell utforming skulle inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder. Etter utløpet av 2014 skal kommunene rapportere til direktoratet om gjennomførte tilsyn i perioden.

Kommunene vil rapporterer inn blant annet antallet gjennomførte tilsyn, antall avvik og type avvik som er avdekket. Kommunene vil i tillegg melde inn antallet avvik som er rettet.

Formålet med rapporteringen er at direktoratet ønsker å få en oversikt over tilsyn sant å vite mer om kommunenes hovedinntrykk fra tilsynsvirksomheten. Resultatene fra innrapporteringen skal benyttes i arbeidet med evaluering og videreutvikling av regelverket.