,

Planlegging og organisering av byggeprosjekter

Den 21. september 2011 kl 17 avholder Entrepriserettsforeningen i Bergen sitt årsmøte. I møtet vil representanter fra Helse Bergen og Bybanen Utbygging innlede om planleggingen av noen store byggeprosjekter som er underveis. Presentasjonene vil komme inn på temaer som kontraktsstrategi, prosjektplanlegging, valg av entreprisemodell, oppdeling av kontrakter, vurdering av usikkerhet/risiko, vurdering av bruk av standardkontraktene og avvik fra disse mv. Meld deg på her.