,

Oppdatering av veiledningen til byggereglene

1. oktober oppdateres veiledningen til TEK10 og SAK10. Dette er endringene som er gjort 1. oktober:

TEK10:

I veiledningen til byggteknisk forskrift, TEK10, er det gjort endringer i fortolkningen av bestemmelsene om lydforhold, romhøyde og bod. Det er også gjort en utdypning av bestemmelsene om løfteinnretninger.

Det er i tillegg gjort presiseringer og mindre endringer i veiledningsteksten for blant annet bestemmelser om brannsikkerhet, utsyn og radon.

SAK10:

I veiledningen til byggesaksforskriften, SAK10, er det gjort presiseringer i blant annet bestemmelsene om:

•håndtering av avvik ved uavhengig kontroll

•hvilket areal som inngår i unntak for garasje og tilbygg

•godkjenningsområder for sentral godkjenning.

Våren 2013 ble det etablert arbeidsgrupper med eksterne deltakere fra næring, kommune og organisasjoner for en best mulig og forståelig veiledning. Disse gruppene har gitt sine bidrag til oppdateringen 1. oktober.

Last ned endringer i veiledningsteksten til TEK10 her.

Last ned endringer i veiledningsteksten til SAK10 her.