Nyhetsbrev – September 2011

I dette nummeret:

NY DOM FRA HØYESTERETT – PREKLUSJON BASERT PÅ ULOVSFESTET LOJALITETSPRINSIPP, Retten til dagmulkt hvor overtakelsesdatoen ikke er spesifikt angitt i kontrakten, MERVERDIAVGIFT – TØFFERE REGLER FOR UTBYGGERNE, Finansiering av infrastruktur i utbyggingsavtaler – hva kan kommunene kreve at utbyggerne betaler for?

Klikk her for å lese nyhetsbrevet.