NYHETSBREV – DESEMBER 2011

11 Dec 2011

I dette nummeret: * Nye regler om håndhevelse av anskaffelsesregelverket. * Kommunenes erstatningsansvar for utilstrekkelig avløpsvedlikehold * Ny praksis: Det får konsekvenser når bygningsmyndighetene selv bryter regler. * Håndtering av […]

I dette nummeret:

* Nye regler om håndhevelse av anskaffelsesregelverket.

* Kommunenes erstatningsansvar for utilstrekkelig avløpsvedlikehold

* Ny praksis: Det får konsekvenser når bygningsmyndighetene selv bryter regler.

* Håndtering av mangelfull HMS-egenerklæring ved offentlige anskaffelser

Klikk her for å lese nyhetsbrevet

Om forfatteren

Åshild Fløisand
Åshild Fløisand Åshild Fløisand er partner ved vårt kontor i Bergen. Hun har spesialkunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser og om entrepriserett. Hun bistår byggherrer, entreprenører og andre aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Comments are closed.