, , ,

Nye tidsfrister for boligbygging?

Dagens tidsfrister ved både rammetillatelser og private vedtatte reguleringsplaner kan bli endret.

Det foreslår i hvert fall Høyres boligpolitiske talsmann, Mudassar Kapur, når han i dag legger frem et nytt resolusjonsforslag for boligbygging under Høyres landsmøte: – Med den store boligmangelen vi har i pressområder, er det uansvarlig å stenge dørene for både utbyggere og privatpersoner kun fordi det tar noe tid å komme i gang, sier Mudassar Kapur (H) til Dine Penger.

Rammetillatelser gyldige i 10 år

På denne bakgrunn har han fremmet forslag om at alle rammetillatelser som gis til byggesøknader skal være gyldige i 10 år, både for privatpersoner og utbyggere. I dag er rammetillatelser kun gyldig i tre år.  Rekker du ikke å starte byggingen innen den tid går tillatelsen ut, og du må da søke på nytt.

Videre påpeker Kapur at han møter mange utbyggere som «irriterer seg grønn over fem års-fristen i reguleringsplaner». Han foreslår derfor også at private vedtatte reguleringsplaner skal være gyldige på ubestemt tid, mot fem år i dag. Dette slik at private reguleringsplaner likestilles med de offentlige.

Raskere boligbygging

Generelt ønsker Høyre at boligbygging skal gå raskere, og det fremkommer av de innkomne resolusjonsforslag at Høyre vil «fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter, redusere adgangen til klager og innsigelser og å forenkle ulike prosedyrer kan offentlige myndigheter bidra til å øke takten i boligbyggingen». Blant annet ønskes det at TEK10 skal gjennomgås i samarbeid med byggebransjen, at søknadsprosessen i regulerings- og byggesaker forenkles og digitaliseres i størst mulig grad og man vil dessuten begrense klageadgangen når en byggesak er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Så gjenstår det å se om Kapur får med seg sin samarbeidspartner i regjeringen, Frp, på disse planene. Først må han overtale Høyres landsmøte denne helgen, 9. til 11. mai.