Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

11 Apr 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har justert opp terskelverdiene for offentlige anskaffelser. Justeringen har grunnlag i EU-kommisjonens endringer av EØS-terskelverdiene. Slike endringer skjer annen hvert år med grunnlag i valutakursene.

De nye terskelverdiene trådte i kraft 6. april. Blant endringene kan det nevnes at EØS-terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er justert fra 1,1 til 1,3 millioner kroner eksl. mva, mens EØS-terskelverdi for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter er satt opp fra 1,75 til 2 millioner kroner eksl. mva. Nasjonal terskelverdi er justert til 1,3 millioner kroner eksl. mva., slik at statlige myndigheter har én terskelverdi å forholde seg til ved anskaffelse av varer og tjenester. EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter er endret fra 44 til 51 millioner kroner eksl. mva.

Se oversikt over de nye terskelverdiene her.

Oppdragsgivere må gjøre forsvarlige vurderinger av verdien ved planleggingen av en anskaffelse. Det er ikke adgang til å velge beregningsmåte med formål om unngå bestemmelser i regelverket. Reglene om beregning av anskaffelsens verdi finnes i anskaffelsesforskriften § 5-4, forsyningsforskriften § 5-3 og konsesjonsforskriften § 5-2.

Om forfatteren

Mari Moe Haahjem
Mari Moe Haahjem Mari Moe Haahjem er advokat ved SANDS sitt kontor i Bergen. Mari arbeider primært med offentlige anskaffelser, entreprise og fast eiendom.

Comments are closed.