,

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

De nye terskelverdiene trådte i kraft 6. april. Blant endringene kan det nevnes at EØS-terskelverdi for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter er justert fra 1,1 til 1,3 millioner kroner eksl. mva, mens EØS-terskelverdi for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter er satt opp fra 1,75 til 2 millioner kroner eksl. mva. Nasjonal terskelverdi er justert til 1,3 millioner kroner eksl. mva., slik at statlige myndigheter har én terskelverdi å forholde seg til ved anskaffelse av varer og tjenester. EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter er endret fra 44 til 51 millioner kroner eksl. mva.

Se oversikt over de nye terskelverdiene her.

Oppdragsgivere må gjøre forsvarlige vurderinger av verdien ved planleggingen av en anskaffelse. Det er ikke adgang til å velge beregningsmåte med formål om unngå bestemmelser i regelverket. Reglene om beregning av anskaffelsens verdi finnes i anskaffelsesforskriften § 5-4, forsyningsforskriften § 5-3 og konsesjonsforskriften § 5-2.